Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Pribeta. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Verejno-prospešné služby obce Pribety

V jej fonde sa nachádza cca 23779 zväzkov - všeobecný KF

Dalšie kontakty

Hlavná 127

946 55 Pribeta

Web: Obecná knižnica

tel.035/7693146

fax.