Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Nová Ľubovňa. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 12006 zväzkov - všeobecný KF

Dalšie kontakty

065 11 Nová Ľubovňa

Web: Obecná knižnica

tel.

fax.