Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Lubeník. Jej zriadovatelom je Obec a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 17000 zväzkov -

Dalšie kontakty

049 18 Lubeník

Web: Obecná knižnica

tel.058/4493252

fax.