Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Bidovce. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 15859 zväzkov - odborná literatúra a krásna literatúra pre deti a dospelých + hudobniny

Dalšie kontakty

044 45 Bidovce

Web: Obecná knižnica

tel.

fax.