Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Bernolákovo. Jej zriadovatelom je Obec-Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obec-Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 24641 zväzkov - univerzálny KF

Dalšie kontakty

Hlavná 107

900 27 Bernolákovo

Web: Obecná knižnica

tel.02/45993922

fax.