Novohradská knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Novohradská knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Lučenec. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 21 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 139997 zväzkov - univerzálny knižničný fond, vrátane knižničných dokumetnov miestneho (regionálneho) významu

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

J. Kármána 2

984 01 Lučenec

Web: Novohradská knižnica

tel.047/4513238

fax.047/4330724