Miestne kult. stredisko-Knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Miestne kult. stredisko-Knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Selice. Jej zriadovatelom je Miestne kultúrne stredisko a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Miestne kultúrne stredisko

V jej fonde sa nachádza cca 13228 zväzkov -

Dalšie kontakty

925 72 Selice

Web: Miestne kult. stredisko-Knižnica

tel.031/7792353

fax.