Miestna ľudová knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Miestna ľudová knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Valaská Belá. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Miestne kultúrne stredisko

V jej fonde sa nachádza cca 12507 zväzkov - všeobecný KF

Dalšie kontakty

972 28 Valaská Belá

Web: Miestna ľudová knižnica

tel.046/5458120

fax.