Miestna ľudová knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Miestna ľudová knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Slovenská Ľupča. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Miestne kultúrne stredisko

V jej fonde sa nachádza cca 11536 zväzkov - beletria a náučná literatúra pre deti, mládež a dospelých

Dalšie kontakty

Nám. SNP 2

976 13 Slovenská Ľupča

Web: Miestna ľudová knižnica

tel.048/4196318

fax.