Miestna ľudová knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Miestna ľudová knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Kúty. Jej zriadovatelom je Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 11986 zväzkov -

Dalšie kontakty

908 01 Kúty

Web: Miestna ľudová knižnica

tel.034/6597506

fax.