MKS-Obecná knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

MKS-Obecná knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Veľké Úľany. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Miestne kultúrne stredisko

V jej fonde sa nachádza cca 19190 zväzkov - univerzálny KF.

Dalšie kontakty

925 22 Veľké Úľany

Web: MKS-Obecná knižnica

tel.031/7878197

fax.031/7878192