Ľudová knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Ľudová knižnica je verejná obecná knižnica nachádzajúca sa v meste Cífer. Jej zriadovatelom je Obec - Obecný úrad a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Obec - Obecný úrad

V jej fonde sa nachádza cca 12724 zväzkov - náučná a krásna literatúra pre deti a dospelých

Dalšie kontakty

Nám. A.Hlinku 36

919 43 Cífer

Web: Ľudová knižnica

tel.

fax.