Ľubovnianska knižnica - Základné informácie

Základné informácie:

Ľubovnianska knižnica je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Stará Ľubovňa. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 13 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 56436 zväzkov - univerzálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Letná 6

064 01 Stará Ľubovňa

Web: Ľubovnianska knižnica

tel.052/4322210

fax.052/4322210