Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Lipt.Mik. - Základné informácie

Základné informácie:

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Lipt.Mik. je verejná regionálna knižnica nachádzajúca sa v meste Liptovský Mikuláš. Jej zriadovatelom je Žilinský samosprávny kraj a pracuje v nej cca 17 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 87138 zväzkov - univerzálny a regionálny knižničný fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Štúrova 56

031 80 Liptovský Mikuláš

Web: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Lipt.Mik.

tel.044/5526216

fax.044/5523084