Krajská knižnica v Žiline - Základné informácie

Základné informácie:

Krajská knižnica v Žiline je verejná krajská knižnica nachádzajúca sa v meste Žilina. Jej zriadovatelom je Krajský úrad a pracuje v nej cca 41 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 323758 zväzkov - áno

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Bernolákova 47

010 01 Žilina

Web: Krajská knižnica v Žiline

tel.041/7232765

fax.041/7232765