Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - Základné informácie

Základné informácie:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra je verejná krajská knižnica nachádzajúca sa v meste Zvolen. Jej zriadovatelom je Banskobystrický samosprávny kraj a pracuje v nej cca 31 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 172423 zväzkov - Knižničné a informačné fondy s dôrazom na požiadavky univerzálneho používateľského zázemia a v súlade so špecifickými požiadavkami používateľov regiónu.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Štúrova 5

960 82 Zvolen

Web: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

tel.045/5331071

fax.045/5335335