Knižnica pri ZIS Historického ústavu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri ZIS Historického ústavu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Historický ústav SAV a pracuje v nej cca 5 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Historický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 51153 zväzkov - dejiny - všeobecné, Slovenska

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Web: Knižnica pri ZIS Historického ústavu SAV

tel.02/52926321-5

fax.