Knižnica pri Výskumnom ústave zváračskom - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Výskumnom ústave zváračskom je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava 3. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav zváračský a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav zváračský

V jej fonde sa nachádza cca 25000 zväzkov - knihy, časopisy, normy, rešerše, dok. IIW, záverečné správy - zameranie strojárstvo-zváranie

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Račianska 71

832 59 Bratislava 3

Web: Knižnica pri Výskumnom ústave zváračskom

tel.02/44253500

fax.02/49246211