Knižnica pri Výskumnom ústave pre petrochémiu,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Výskumnom ústave pre petrochémiu,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Prievidza. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav pre petrochémiu,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav pre petrochémiu,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 78089 zväzkov - z oblasti chémie, elektrotechnciky, strojárenstva, matematiky, fyziky

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Nábrežná 4

971 04 Prievidza

Web: Knižnica pri Výskumnom ústave pre petrochémiu,a.s.

tel.046/5430841

fax.046/5430261