Knižnica pri Výskumnom ústave papiera a celulózy - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Výskumnom ústave papiera a celulózy je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. a pracuje v nej cca 0 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 23222 zväzkov - výroba papiera, výroba vláknin, priemysel celul=ozy a papiera

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Lamačská 3

841 04 bratislava

Web: Knižnica pri Výskumnom ústave papiera a celulózy

tel.02/59418607

fax.02/54776537