Knižnica pri VÚTPaHP - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri VÚTPaHP je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Banská Bystrica. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva

V jej fonde sa nachádza cca 8000 zväzkov - špecializovaný fond podľa potrieb výskumnej činnosti ústavu

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Mládežnícka 36

974 21 Banská Bystrica

Web: Knižnica pri VÚTPaHP

tel.048/4132541-3

fax.048/4132544