Knižnica pri VUTCH,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri VUTCH,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je VUTCH,a.s. a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie VUTCH,a.s.

V jej fonde sa nachádza cca 60337 zväzkov - knihy, časopisy, normy, patenty, výskumné správy

Dalšie kontakty

Nobelova 34

836 03 Bratislava

Web: Knižnica pri VUTCH,a.s.

tel.02/44250190

fax.02/44258558