Knižnica pri VÚEPP - útvar VTEI - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri VÚEPP - útvar VTEI je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a pracuje v nej cca 3 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

V jej fonde sa nachádza cca 21325 zväzkov - ekonomika, organizácia a riedenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Trenčianska 55

824 80 Bratislava

Web: Knižnica pri VÚEPP - útvar VTEI

tel.02/58243238

fax.02/53416408