Knižnica pri VÚ agroekológie - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri VÚ agroekológie je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Michalovce. Jej zriadovatelom je Oblastný výskumný ústav agroekológie a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Oblastný výskumný ústav agroekológie

V jej fonde sa nachádza cca 9706 zväzkov - špecializovaný podľa potreib výskumnej činnosti ústavu

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Špitálska 1273

071 01 Michalovce

Web: Knižnica pri VÚ agroekológie

tel.056/6443888

fax.056/6420205