Knižnica pri Útvare vedeckých informácií - Virolog. ústave SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Útvare vedeckých informácií - Virolog. ústave SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Virologický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Virologický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 38392 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 45 Bratislava

Web: Knižnica pri Útvare vedeckých informácií - Virolog. ústave SAV

tel.02/59413121

fax.