Knižnica pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

V jej fonde sa nachádza cca 10043 zväzkov - poľnohospodárska a prírodovedecká literatúra

Dalšie kontakty

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Web: Knižnica pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom

tel.02/54775822

fax.