Knižnica pri Ústave zoológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave zoológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav zoológie SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav zoológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 9051 zväzkov - zoológia, entomológia, fyziológia hmyzu, ichtyológia, hydrobiológia, epidemiológia, parazitológia, pôdna zoológia, ornitológia, ochrana prírody, botanika, ekológia

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 06 Bratislava

Web: Knižnica pri Ústave zoológie SAV

tel.02/59302608

fax.