Knižnica pri Ústave štátu a práva SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave štátu a práva SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav štátu a práva SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav štátu a práva SAV

V jej fonde sa nachádza cca 27290 zväzkov - právnická literatúra

Dalšie kontakty

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Web: Knižnica pri Ústave štátu a práva SAV

tel.

fax.