Knižnica pri Ústave hydrológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave hydrológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava 38. Jej zriadovatelom je Ústav hydrológie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav hydrológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 13217 zväzkov - hydrológia, hydraulika, podzemné vody, povrchové vody

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Račianska 75, P.O.Box94

830 08 Bratislava 38

Web: Knižnica pri Ústave hydrológie SAV

tel.02/49268294

fax.