Knižnica pri Ústave hudobnej vedy SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave hudobnej vedy SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava 4. Jej zriadovatelom je Ústav hudobenej vedy SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav hudobenej vedy SAV

V jej fonde sa nachádza cca 13757 zväzkov - hudobnovedné publikácie

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

841 05 Bratislava 4

Web: Knižnica pri Ústave hudobnej vedy SAV

tel.02/54773589

fax.02/54773589