Knižnica pri Ústave experimentálnej psychológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave experimentálnej psychológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav experimentálnej psychológie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav experimentálnej psychológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 10866 zväzkov -

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

813 64 Bratislava

Web: Knižnica pri Ústave experimentálnej psychológie SAV

tel.

fax.