Knižnica pri Ústave anorganickej chémie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Ústave anorganickej chémie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav anorganickej chémie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav anorganickej chémie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 7261 zväzkov -

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 36 Bratislava

Web: Knižnica pri Ústave anorganickej chémie SAV

tel.02/54775170

fax.02/59410444