Knižnica pri Trenčianskom múzeu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Trenčianskom múzeu je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Trenčín. Jej zriadovatelom je Trenčianske múzeum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Trenčianske múzeum

V jej fonde sa nachádza cca 30188 zväzkov - čiastočne historický kn. fond vytvorený Brančíkovou zbierkou a fondom Zamaravského + súčasný aktuálny fond

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Mierove nám. 46

912 50 Trenčín

Web: Knižnica pri Trenčianskom múzeu

tel.

fax.