Knižnica pri Štátnych lesoch TANAPu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Štátnych lesoch TANAPu je špeciálna podniková knižnica nachádzajúca sa v meste Tatranská Lomnica. Jej zriadovatelom je Štátne lesy TANAPu a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Štátne lesy TANAPu

V jej fonde sa nachádza cca 19364 zväzkov - pre potreby výskumu, monitoringu a statrostlivosti o ekosystémy, prír. prostredí

Dalšie kontakty

059 60 Tatranská Lomnica

Web: Knižnica pri Štátnych lesoch TANAPu

tel.052/4467951-7

fax.052/4467958