Knižnica pri Spišskom múzeu - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Spišskom múzeu je špeciálna knižnica múzea a galérie nachádzajúca sa v meste Levoča. Jej zriadovatelom je Spišské múzeum a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Spišské múzeum

V jej fonde sa nachádza cca 7247 zväzkov - história, umenie, jazykoveda, ekonomika

Dalšie kontakty

Nám. Majstra Pavla 40

054 01 Levoča

Web: Knižnica pri Spišskom múzeu

tel.

fax.