Knižnica pri Sociologickom ústave SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Sociologickom ústave SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Sociologický ústav SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Sociologický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 11320 zväzkov - sociológia - spoločenské vedy

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Web: Knižnica pri Sociologickom ústave SAV

tel.02/52926321

fax.