Knižnica pri Kabinete divadla a filmu SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Kabinete divadla a filmu SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Kabinet divadla a filmu SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Kabinet divadla a filmu SAV

V jej fonde sa nachádza cca 12973 zväzkov - špecializovaná knižnica pre divadelnú, filmovú, televíznu a rozhlasovú vedu

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

813 64 Bratislava

Web: Knižnica pri Kabinete divadla a filmu SAV

tel.02/54777193

fax.02/54773567