Knižnica pri Geografickom ústave SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Geografickom ústave SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Geografický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Geografický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 16394 zväzkov - fyzická geografia, a geomorfológia, humánna geografia, regionálna geografia, kartografai, geoinformatika, teória a metodológia geografie, historická geografia a príbuzné geovedné disciplíny

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Štefánikova 49

814 73 Bratislava

Web: Knižnica pri Geografickom ústave SAV

tel.

fax.