Knižnica pri Divadelnom ústave - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Divadelnom ústave je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Divadelný ústav a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Divadelný ústav

V jej fonde sa nachádza cca 25212 zväzkov - odobrná teatrologická literatúra, divadelné texty, divadelné periodiká (šlovenské a zahraničné) a čiastočne literatúra príbuzných odborov

Dalšie kontakty

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava

Web: Knižnica pri Divadelnom ústave

tel.02/52963276

fax.02/52931571