Knižnica pri Chemickom ústave SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Chemickom ústave SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Chemický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Chemický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 27797 zväzkov - org. chémia, biochémia, fyzikálna chémia, analytická chémia, mikrobiológia

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 38 Bratislava

Web: Knižnica pri Chemickom ústave SAV

tel.02/59410240

fax.02/59410222