Knižnica pri Archeologickom ústave SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pri Archeologickom ústave SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Nitra. Jej zriadovatelom je Archeologický ústav SAV a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Archeologický ústav SAV

V jej fonde sa nachádza cca 63205 zväzkov - vedecké publikácie, zväčša s archeologickým zameraním

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Akademická 2

949 21 Nitra

Web: Knižnica pri Archeologickom ústave SAV

tel.037/733738-42

fax.037/7335618