Knižnica pre mládež mesta Košice - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica pre mládež mesta Košice je špeciálna knižnica nachádzajúca sa v meste Košice. Jej zriadovatelom je Mesto Košice a pracuje v nej cca 47 zamestnancov.

V jej fonde sa nachádza cca 303179 zväzkov - literatúra pre deti a mládež

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Tajovského 9

043 59 Košice

Web: Knižnica pre mládež mesta Košice

tel.055/6222390

fax.