Knižnica-oddelenie Techn.informácií SE-Atómových elektrárni,a.s. - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica-oddelenie Techn.informácií SE-Atómových elektrárni,a.s. je špeciálna technická knižnica nachádzajúca sa v meste Mochovce. Jej zriadovatelom je SE,a.s. - Atómové elektrárne o.z. a pracuje v nej cca 7 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie SE,a.s. - Atómové elektrárne o.z.

V jej fonde sa nachádza cca 43190 zväzkov - vedecká, technická a iná náučná literatúra

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

935 39 Mochovce

Web: Knižnica-oddelenie Techn.informácií SE-Atómových elektrárni,a.s.

tel.036/6363821

fax.036/6391120