Knižnica a študijno-informačné stredisko Jesseniovej lek.fakulty UK - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica a študijno-informačné stredisko Jesseniovej lek.fakulty UK je akademická knižnica nachádzajúca sa v meste Martin. Jej zriadovatelom je Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine a pracuje v nej cca zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine

V jej fonde sa nachádza cca 65525 zväzkov - všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Novomeského 7

036 45 Martin

Web: Knižnica a študijno-informačné stredisko Jesseniovej lek.fakulty UK

tel.043/4239549

fax.