Knižnica Výskum.ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Výskum.ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a pracuje v nej cca 2 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

V jej fonde sa nachádza cca 12854 zväzkov - pôdoznalectvo, ochrana prírody, výživa rastlín, pedochémia, bonitácia pôdy, monitoring pôd, geofaktory životného prostredia

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Gagarinova 10

827 13 Bratislava

Web: Knižnica Výskum.ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

tel.02/43420866

fax.02/43295487