Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej lit.SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej lit.SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav slov. lit. a Ústav svet. lit. SAV a pracuje v nej cca 4 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav slov. lit. a Ústav svet. lit. SAV

V jej fonde sa nachádza cca 48743 zväzkov - odobrná literatúra zameraná na literárnu vedu, dejiny literatúry, teóriu literatúry, slovaciká, komparatistiku, inonárodné literatúry, odborné časopisy, pomocné vedy historické, dizertačné práce, archívne materiály - rukopisy

Dalšie kontakty

Konventná 13

813 64 Bratislava

Web: Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej lit.SAV

tel.

fax.