Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

V jej fonde sa nachádza cca 6730 zväzkov - molekulárna fyziológia, genetika

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Vlárska 5

833 34 Bratislava

Web: Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

tel.02/54775380

fax.