Knižnica Ústavu informatiky SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu informatiky SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav informatiky SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav informatiky SAV

V jej fonde sa nachádza cca 6833 zväzkov - informačné technológie, diagnostika a testovanie číslicových systémov, submikrometrová a nanometrová elektrónová litografia, biosenzory at´d.

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 37 Bratislava

Web: Knižnica Ústavu informatiky SAV

tel.02/54771004

fax.02/54771004