Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Bratislava. Jej zriadovatelom je Ústav Experimentálnej farmakológie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav Experimentálnej farmakológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 7216 zväzkov - farmácia, farmakológia, medicína-všeobecne, patológia, fyziológia, biológia, chémia, biochémia, prírodné vedy - všeobecne

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

V knižnici je k dispozícii internet pre užívateľov.

Dalšie kontakty

Dúbravská cesta 9

842 16 Bratislava

Web: Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV

tel.02/59410675

fax.02/54775928