Knižnica Ústavu experim. fytopatológie a entomológie SAV - Základné informácie

Základné informácie:

Knižnica Ústavu experim. fytopatológie a entomológie SAV je špeciálna knižnica ústavu nachádzajúca sa v meste Ivánka pri Dunaji. Jej zriadovatelom je Ústav experimetnálnej fytopatológie a entomológie SAV a pracuje v nej cca 1 zamestnancov.

Knižnica je súčasťou inštitúcie Ústav experimetnálnej fytopatológie a entomológie SAV

V jej fonde sa nachádza cca 13874 zväzkov - ochrana rastlín, choroby, vírusy, mykológia, toxikológia, virológia, entomológia, ekológia, etológia, fyziológia, patológia rastlín, výživa rastlín, živočíšni škodcnovia, fyziológia hmyzu, chov hmyzu, ovocinárstvo, toxikológia zeleniny, ovocných drevín a

V knižnici je k dispozícii internet pre verejnosť.

Dalšie kontakty

Nádražná 52

900 28 Ivánka pri Dunaji

Web: Knižnica Ústavu experim. fytopatológie a entomológie SAV

tel.02/45943372

fax.02/45943431